Başkan Yardımcısı Modülü

  • Her başkan yardımcısı kendilerine bağlı birimlerin müdür ve şefliklerin yetkilerine sahip olabildikleri gibi, iş akşını görüntüleyebilir.
  • Şeflik ve müdürlüklerin iş yoğunluğunu denetleyebilir ve müdahalelerde bulunulabilir.
  • Müdür ve şeflere doğrudan görev emri verebilir, daha önce verilen emirlerin durumunu görüntüleyebilir, görevlerde düzeltme yapabilir, görevi iptal edebilir ve yapılan işler hakkında değerlendirme puanı verebilir.
  • Her başkan yardımcısı müdür ve şefliklerde görev yeri değişikliği, yeni görev atamalarını yapabilir. Yapılan değişikliklerde değişiklik yapılan personel yeni görev yerindeki daha önce yapılmış işleri, devam eden işleri ve daha önce oluşturulmuş iş kartlarını görebilir. Bu sayede personelin yeni işine adaptasyon süresi kısalmaktadır.
  • Birimlerinde çalışan tüm personeli birim birim veya personel bazlı konumlarını görüntüleyebilir. Şimdiki konumlarını ve belli bir gün aralığındaki konumlarını denetleyebilirdir.
  • Birimlerine bağlı tüm personelin mesai giriş-çıkış denetimlerini istenilen tüm zamanlarda görüntüleyebilir.
  • Personelleri arasında yeni görevlendirme yapabilir, mevcut göreve ilave görev ekleyebilir.
  • Personelleri veya tüm birimi 3-4 ay sonra verilen görevler (iş kartları) ile oluşan veriler ışığında performans değerlendirmelerini görüntüleyebilir. Performans değerlendirmeleri ile personellerinin çalışmalarını matematiksel bir puanlama ile irdeleyebilir.
  • Personelin kişi bilgileri (isimi, soyadı, yaşı, hizmet süresi vs.), bağlı bulunduğu şefliği, ne kadar zamandır o birimde olduğu, belediyedeki hizmet statüsü(memur, teknik memur, taşeron vs.), daha önce bitirmiş olduğu işleri, şu an devam eden ve planlanmış işlerini görüntüleyebilir.