Başkan Modülü

  • Başkan tüm birimleri tek ekrandan takip edebilir ve aynı anda görüntüleyebilir. Bir birimde çalışan tüm personeli tek ekranda görüntüleyebileceği gibi tek olarak da harita üzerinden takip edebilir. Görüntüleme birimler arasında renklendirme farkları ile belirtilir. Bu farklar sayesinde kullanım kolaylığı sağlanmaktadır.
  • Başkan; şef, müdür ve başkan yardımcısını sistem üzerinde yetkilendirebilir.
  • Şeflik ve müdürlüklerin iş yoğunluğunu denetleyebilir ve müdahalelerde bulunulabilir.
  • Müdür ve şeflere doğrudan görev emri verebilir, daha önce verilen emirlerin durumunu görüntüleyebilir, görevlerde düzeltme yapabilir, görevi iptal edebilir ve yapılan işler hakkında değerlendirme puanı verebilirdir.
  • Başkan, müdür ve şefliklerde görev yeri değişikliği ile yeni görev atamaları yapabilir. Yapılan görev yeri değişikliklerinde ilgili personel, yeni biriminde daha önce yapılmış işleri, devam eden işleri ve açık olan iş kartlarını görebilir. Bu sayede personelin yeni işine adaptasyon süresi kısalır.
  • Tüm personelin mesai giriş-çıkış denetimlerini istenilen tüm zamanlarda görüntüleyebilir.
  • Personelleri veya tüm birimi verilen görevler (iş kartları) ışığında performans değerlendirmelerini görüntüleyebilir (Verilerin anlamlı olabilmesi için ilk iş üzerinden en az 4 ay geçmesi gerekmektedir.). Performans değerlendirmeleri ile personellerinin çalışmalarını matematiksel bir puanlama ile irdelenebilir.
  • Personelin kişi bilgileri (isimi, soyadı, yaşı, hizmet süresi vs.), bağlı bulunduğu şefliği, ne kadar zamandır o birimde olduğu, belediyedeki hizmet statüsü(memur, teknik memur, taşeron vs.), daha önce bitirmiş olduğu işleri, şu an devam eden ve planlanmış işlerini görüntüleyebilir.